куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Етиология


 • Алекзандър, Кр. (съст.)
  Хомосексуалност и психично здраве
  изд. Асоциация на българските психиатри, София, 2001
  сборник,
  - дисциплини: Етиология, Медицина, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: психиатрия, медицина
  - изпратено от: BWO


 • Брек, Отец Джон
  "Хомосексуализмът"
  изд. Омофор, София, 2002, прев. Валентин Кожухаров,
  глава от книга, Свещеният дар на живота; в-к Гласове, 3.7.2010, < http://glasove.com/article-8902.php >, 3.7.2010,

  - дисциплини: Етиология, Изследвания на сексуалността, Религия
  - ключови думи: Библия, религия
  - изпратено от: delink


 • Дрискол, Емили
  "Бисексуалните видове"
  изд. Златко Енев, Берлин, 2009
  статия, Либерален Преглед, март 2009, < http://www.librev.com/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=26 >, 20.03.2009,

  - дисциплини: Етиология, Изследвания на сексуалността
  - ключови думи: бисексуалност
  - изпратено от: delinkuent


 • Кийнър, К., и Шварцендрубер, Д.
  “Има ли хомосексуализмът биологични основи?”
  изд. Българска сексология, ?, 2004, прев. Олга Пейчева,
  статия, Българска сексология, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=2 >, ,

  - дисциплини: Биология, Етиология, Сексология
  - ключови думи: етиология
  - изпратено от: BWO


 • Кон, И. С.
  Сексуална ориентация и хомосексуално поведение
  изд. Българска сексология, ?, 2002, прев. Николай Маринчев,
  книга, Българска сексология, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=2 >, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=content&task=view&id=89 >, ,

  - дисциплини: Биология, Етиология, Сексология
  - ключови думи: етиология, сексология
  - изпратено от: BWO


 • Кораз, Жак
  Хомосексуалността
  изд. Одри, София, 2000, прев. Марио Йончев,
  книга,
  - дисциплини: Етиология, История, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: история, биология
  - изпратено от: BWO


 • Крафт-Ебинг, Рихард фон
  Сексуална психопатия
  изд. ЛИК, София, 2002
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, Психиатрия
  - ключови думи: медицина, психиатрия, стигма
  - изпратено от: BWO


 • Левкова, Ирена
  "Проблеми на идентификацията при личности, определящи се като хомосексуални"
  изд. Университетско издателство, Шумен, 2008
  статия, сп. Любословие, 9/2008, ,

  - дисциплини: Етиология, Психология
  - ключови думи: психология, сексуалност

  - анотация: Едно от най-типичните псевдо-научни есета, което може въобще да бъде прочетено на български, което работи с "меки" аргументи за състрадателна репатологизация на сексуалното различие.
  - от: delink
  - изпратено от: delink


 • Мондаймър, Франсис
  Истината за хомосексуалността
  изд. Планета-3, София, 2002, прев. Елика Рафи,
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, История, Медицина
  - ключови думи: наука
  - изпратено от: BWO


 • Околийски, Михаил
  “История, реалност и тененции на женската хомосексуалност”
  изд. Българска сексология, ?, 2004
  статия, Българска сексология, < http://bulseks.atspace.com/homo/2004/mihokoliiski.html >, ,

  - дисциплини: Етиология, Сексология
  - ключови думи: история, лесбийки
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на лудостта през Класическата епоха
  изд. ЕА, Плевен, 1997, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, История, Медицина, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: дискурс
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  Анормалните
  изд. ЛИК, София, 2000, прев. Евгения Грекова,
  книга,
  - дисциплини: Етика, Етиология, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: лудост, дискурс
  - изпратено от: BWO