куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Queer Theory


 • Арсич, Бранка
  “Обратните сърби”
  изд. Труд, София, 2004, прев. Светла Христова,
  глава от книга, Душан Биелич и Обрад Савич (съст.), Балканите като метафора. Между глобализацията и фрагментацията, ,

  - дисциплини: Философия, Queer Theory
  - ключови думи: queer, хомофобия, парад
  - изпратено от: BWO


 • Бур, Роланд
  “‘Особените’ герои”
  изд. Литературен вестник, София, 2005, прев. Наталия Афеян,
  статия, в. Литературен вестник, 22/2005, ,

  - дисциплини: Религия, Queer Theory
  - ключови думи: Библия
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  Безпокойствата около родовия пол
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Диана Захариева,
  книга,
  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, парад, маскарад, подриване
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "'Жените' като субект на феминизма"
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Димитър Камбуров,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer, парад, феминизъм, Кръстева
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "Предговор към книгата 'Безпокойствата около родовия пол'"
  изд. LiterNet, Варна, 2011, прев. Станимир Панайотов,
  глава от книга, LiterNet, № 5 (138), < http://liternet.bg/publish27/judith-butler/predgovor.htm >, 18.05.2011,

  - дисциплини: Културология, Психоанализа, Феминизъм, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: феминизъм, психоанализа, философия, Бътлър, queer

  - анотация: Предговор към книгата "Безпокойствата около родовия пол" от второто оригинално издание от 1999 г., невключен в българското издание.
  - от: vargr
  - изпратено от: vargr


 • Габракова, Деница
  “Докосване, усещане”
  изд. Култура, София, 2005
  статия, в. Култура, 38/2005; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2388/heterologii.htm >, ,

  - дисциплини: Queer Theory
  - ключови думи: Седжуик, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Колектив, ,
  сп. Алтера, бр. 3-4/2009
  изд. Алтера, София, 2009
  списание,
  - дисциплини: Литературни изследвания, Литературна критика, Право, Феминизъм, Gay and Lesbian Studies, Queer Theory
  - ключови думи: ЛГБТ култура, ЛГБТ права, хомофобия, активизъм, литература, поезия

  - анотация: Гей брой на списание алтера със силно активистка насоченост. Рязък, убедителен и активистки принос.
  - от:
  - изпратено от: delinkuent


 • Милчаков, Яни
  "Имат ли свой литературоведски предмет гей и лесбийските (G&L) изследвания?"
  изд. Университетско издателство, Шумен, 2008
  статия, сп. Любословие, 9/2008, ,

  - дисциплини: Езикознание, Художествена литература, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: език, критика на гей-лесбийските изследвания
  - изпратено от: delink


 • Нортън, Риктор
  “Някои заблуди на социалния конструкционизъм”
  изд. Литернет, Варна, 2002, прев. Станимир Панайотов,
  статия, LiterNet, < http://www.liternet.bg/publish1/rnorton/konstruktion.htm >, 06.02.2001,

  - дисциплини: Социални изследвания, Queer Theory
  - ключови думи: Фуко, еманципация, есенциализъм
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  “Митът за модерния историк”
  изд. Култура, София, 2003
  статия, в. Култура, 16/2003; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2271/heterologia.htm >, ,

  - дисциплини: История, Литературна критика, Queer Theory
  - ключови думи: история, историография, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  “Нормативният проблем за хомосексуалния субект: gay & lesbian studies и queer theory"
  изд. ФХСИ, София, 2004
  статия, сп. Критика и Хуманизъм, 17/2004; LiterNet, № 2 (63), < http://liternet.bg/publish2/spanajotov/queer/normativniat.htm >, 15.02.2005,

  - дисциплини: Философия, Queer Theory
  - ключови думи: история, историцизъм, Фуко, Окенгем, Бътлър, гей освобождение
  - изпратено от: BWO


 • Седжуик, Ив Козофски
  “Queer-перформативност: бледостта на Уорхол/срамежливостта на Уорхол”
  изд. Литературен вестник, София, 2003, прев. Станимир Панайотов,
  статия, в. Литературен вестник, 20/2003; LiterNet, № 1 (63), < http://liternet.bg/publish12/ik_sedzhuik/queer.htm >, 05.01.2005,

  - дисциплини: Изкуствознание, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, изкуство
  - изпратено от: BWO


 • Седжуик, Ив Козофски
  Епистемология на прикритостта
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2006, прев. А. Колева, К. Герганова, А. Давидов,
  книга,
  - дисциплини: Изследвания на сексуалността, Литературни изследвания, Феминизъм, Философия, Queer Theory
  - ключови думи: литература, феминизъм, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Спасова, Камелия, и Калинова, Мария
  "Татуирай ужаса"
  изд. LiterNet, Варна, 2008
  статия, LiterNet, № 5 (102), < http://liternet.bg/publish19/k_spasova/tatuirai.htm >, 23.05.2008,

  - дисциплини: Естетика, Литературна критика, Поезия, Gay and Lesbian Studies, Queer Theory
  - ключови думи: поезия, естетика

  - анотация: Рецензия на книгата на Николай Атанасов "Органични форми"
  - от:
  - изпратено от: delinkuent


 • Траяноски, Жарко
  “Сексуалният живот на македонците. Пенисът, изгубен в превода”
  изд. Култура, София, 2005, прев. Станимир Панайотов,
  статия, в. Култура, 5/2005, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2355/macepenis.htm >, ,

  - дисциплини: Queer Theory
  - ключови думи: пародия, политика, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Уилкинс, Ричи
  "Гей правата"
  изд. Алтера, София, 2009, прев. Росица Борковски,
  статия, Алтера, 3-4/2009, ,

  - дисциплини: Право, Феминизъм, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: ЛГБТ история, радикализъм, феминизъм, куиър
  - изпратено от: delinkuent