куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Gender Studies


 • Агасински, Силвиан
  “Идентичност и хомосексуалност”
  изд. HURA, София, 2001, прев. Искра и Людмила Дандолови,
  глава от книга, Политики на пола, ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies
  - ключови думи: gender, философия
  - изпратено от: BWO


 • Ангелова, Вяра и, Лякова, Марина
  "Хомосексуалността през погледа на българските студенти: опит за реконструкция"
  изд. ФХСИ, София, 2009
  статия, сп. Критика и Хуманизъм, 30/2009, ,

  - дисциплини: Социология, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: сексуално различие, нагласи, стереотипи, анкета, социални малцинства

  - анотация: The paper examines various ways in which homosexuality is perceived by Bulgarian students at Sofi a University. The analysis is based on in-depth interviews with students from different faculties and disciplines. The main task of the research is to evaluate to what extent and how undergraduates accept or respectively reject sexual difference. The text offers a comparison between attitudes of students and those of internet-forums’ users towards homosexuality. We searched for the social reasons behind the pronouncement of acceptance or rejection of differences. The conclusions are laid within the context of the debate on the construction of social minorities.
  - от:
  - изпратено от: delink


 • Бадентер, Елизабет
  “Мъжът ражда мъжа”
  изд. Колибри, София, 2002, прев. Росица Ташева,
  глава от книга, XY на мъжката идентичност, ,

  - дисциплини: Психоанализа, Gender Studies
  - ключови думи: мъжка идентичност
  - изпратено от: BWO


 • Бадентер, Елизабет
  “Идентичност и сексуални предпочитания”
  изд. Колибри, София, 2002, прев. Росица Ташева,
  глава от книга, XY на мъжката идентичност, ,

  - дисциплини: Психоанализа, Gender Studies
  - ключови думи: мъжка идентичност
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  Безпокойствата около родовия пол
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Диана Захариева,
  книга,
  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, парад, маскарад, подриване
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "'Жените' като субект на феминизма"
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Димитър Камбуров,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer, парад, феминизъм, Кръстева
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "Предговор към книгата 'Безпокойствата около родовия пол'"
  изд. LiterNet, Варна, 2011, прев. Станимир Панайотов,
  глава от книга, LiterNet, № 5 (138), < http://liternet.bg/publish27/judith-butler/predgovor.htm >, 18.05.2011,

  - дисциплини: Културология, Психоанализа, Феминизъм, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: феминизъм, психоанализа, философия, Бътлър, queer

  - анотация: Предговор към книгата "Безпокойствата около родовия пол" от второто оригинално издание от 1999 г., невключен в българското издание.
  - от: vargr
  - изпратено от: vargr


 • Даракчиев, Шабан
  "Асексуалните граждани- проблематизиране на понятието "сексуално гражданство""
  изд. Институт по социология БАН, София, 2010
  статия, сп. Социология, 2/2010; Личен блог Shaban Darakchu, http://sociologyandmore-spacenomore.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html, 20.12.2010,

  - дисциплини: Изследвания на сексуалността, Социология, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: асексуалност, политика, легализация, ЛГБТ права
  - изпратено от: delink


 • Кирова, Милена
  "100 години хомосексуалност"
  изд. Култура, София, 2001
  статия, Култура, 3/2001, ,

  - дисциплини: Gender Studies
  - ключови думи: хомосексуалност, античност, древна Гърция, Фуко
  - изпратено от: Мирослав Издимирски


 • Колектив, Колектив
  Ах, Мария, бр. 3-4/1996: Ах, теZZ жени из лесбийската песнопойкa.
  изд. Обединени Издатели, София, 1996
  списание,
  - дисциплини: Художествена литература, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: лесбийки
  - изпратено от: BWO


 • Колектив, ,
  сп. Любословие, 9/2008, специален брой "Общество и хомосексуалност"
  изд. Университетско издателство, Шумен, 2008
  списание,
  - дисциплини: Езикознание, Литературни изследвания, Религия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: хомосексуалност, стереотипи, лингвистика, критика
  - изпратено от: delink


 • Кон, И. С.
  “Пол и джендър. Бележки върху термините”
  изд. Българска сексология, ?, 2004, прев. Николай Маринчев,
  статия, Българска сексология, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=2 >, ,

  - дисциплини: Сексология, Gender Studies
  - ключови думи: gender
  - изпратено от: BWO


 • Корно, Ги
  Отсъстващи бащи, изгубени синове
  изд. Наука и Изкуство, София, 1998, прев. Людмила Андреева,
  книга,
  - дисциплини: Психоанализа, Психология, Gender Studies
  - ключови думи: психоанализа, мъжка идентичност
  - изпратено от: BWO


 • Милчаков, Яни
  "Имат ли свой литературоведски предмет гей и лесбийските (G&L) изследвания?"
  изд. Университетско издателство, Шумен, 2008
  статия, сп. Любословие, 9/2008, ,

  - дисциплини: Езикознание, Художествена литература, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: език, критика на гей-лесбийските изследвания
  - изпратено от: delink


 • Панайотов, Станимир
  "Кой се страхува от технологиите?"
  изд. Култура, София, 2005
  статия, в. Култура, 2/2005, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2352/heterologia.htm >, ,

  - дисциплини: Феминизъм, Философия, Gender Studies
  - ключови думи: феминизъм, Делъоз, Бътлър, Фуко, репрезентации
  - изпратено от: BWO


 • Седжуик, Ив Козофски
  “Увод към 'Между мъже'”
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Пенка Дамянова,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: политика, сексуалност
  - изпратено от: BWO


 • Уилкинс, Ричи
  "Гей правата"
  изд. Алтера, София, 2009, прев. Росица Борковски,
  статия, Алтера, 3-4/2009, ,

  - дисциплини: Право, Феминизъм, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: ЛГБТ история, радикализъм, феминизъм, куиър
  - изпратено от: delinkuent


 • Халпърин, Дейвид
  100 години хомосексуалност
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2000, прев. Капка Герганова,
  книга,
  - дисциплини: История, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: история, историография, Фуко, античност
  - изпратено от: BWO