куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Философия


 • Агасински, Силвиан
  “Идентичност и хомосексуалност”
  изд. HURA, София, 2001, прев. Искра и Людмила Дандолови,
  глава от книга, Политики на пола, ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies
  - ключови думи: gender, философия
  - изпратено от: BWO


 • Албюкюерк, Дави Рикардо
  "Генеалогия, власт, сексуалност"
  изд. Литернет, Варна, 2002, прев. Станимир Панайотов,
  статия, LiterNet, № 3 (28), < http://www.liternet.bg/publish1/dalbiukiuerk/genealogia >, 09.03.2002,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: Фуко, Ницше, дискурс
  - изпратено от: BWO


 • Арсич, Бранка
  “Да живееш в един и същи град с лесбийки”
  изд. Сонм, София, 2002, прев. Русанка Ляпова,
  глава от книга, Разум и лудост. Някои аспекти на Декартовите Размишления върху първата философия, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: Бенямин, лесбийки
  - изпратено от: BWO


 • Арсич, Бранка
  “Обратните сърби”
  изд. Труд, София, 2004, прев. Светла Христова,
  глава от книга, Душан Биелич и Обрад Савич (съст.), Балканите като метафора. Между глобализацията и фрагментацията, ,

  - дисциплини: Философия, Queer Theory
  - ключови думи: queer, хомофобия, парад
  - изпратено от: BWO


 • Батулева, Татяна
  "Люс Иригаре: за етика на половото различие (oт 'Котката' до 'Никита')"
  изд. Институт за философски изследвания - БАН, София, 2003
  статия, сп. Философски алтернативи, ,

  - дисциплини: Феминизъм, Философия
  - ключови думи: Иригаре, кино, пол, сексуалност, феминизъм
  - изпратено от: Мирослав Издимирски


 • Бътлър, Джудит
  Безпокойствата около родовия пол
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Диана Захариева,
  книга,
  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, парад, маскарад, подриване
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "'Жените' като субект на феминизма"
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Димитър Камбуров,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer, парад, феминизъм, Кръстева
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "Предговор към книгата 'Безпокойствата около родовия пол'"
  изд. LiterNet, Варна, 2011, прев. Станимир Панайотов,
  глава от книга, LiterNet, № 5 (138), < http://liternet.bg/publish27/judith-butler/predgovor.htm >, 18.05.2011,

  - дисциплини: Културология, Психоанализа, Феминизъм, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: феминизъм, психоанализа, философия, Бътлър, queer

  - анотация: Предговор към книгата "Безпокойствата около родовия пол" от второто оригинално издание от 1999 г., невключен в българското издание.
  - от: vargr
  - изпратено от: vargr


 • Витиг, Моник
  “Човек не се ражда жена”
  изд. Обединени издатели, София, 1996
  статия, сп. Ах, Мария, бр. 3-4/1996, ,

  - дисциплини: Философия, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: феминизъм, лесбийки
  - изпратено от: BWO


 • Генков, Генко, Григоров, Емил, Горанов, Петър и Паницидис, Хараламби
  “Политическите подземия на гей-желанието”
  изд. Култура, София, 2004
  статия, в. Култура, 16/2004; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2318/geyraz.htm >, ,

  - дисциплини: Културология, Философия
  - ключови думи: гей политика, еманципация
  - изпратено от: BWO


 • Гочев, Николай
  “Мишел Фуко като читател на гръцката класика”
  изд. Грозни пеликани, София, 2003
  статия, Грозни пеликани, < http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=49 >, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: Фуко, античност
  - изпратено от: BWO


 • Григоров, Емил
  “Нови опити върху хомосексуалната субективност”
  изд. Култура, София, 2001
  статия, в. Култура, 28/2001; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2189/gey.htm >, ,

  - дисциплини: Литературна критика, Философия
  - ключови думи: Фуко
  - изпратено от: BWO


 • Делъоз, Жил, и Гатари, Феликс
  Анти-Едип. Капитализъм и шизофрения
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2004, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Психоанализа, Психология, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: шизофрения
  - изпратено от: BWO


 • Дуоркин, Роланд
  "Свобода и морализъм"
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Ивелина Иванова,
  глава от книга, Да се отнасяме към правата сериозно; Stalik, < http://stalik.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/svoboda-i-moralizym/ >, 25.03.2009,

  - дисциплини: Право, Философия
  - ключови думи: право, морал, предразсъдъци, порнография, хомосексуалност, законодател

  - анотация: Настоящата статия е част от книгата „Да се отнасяме към правата сериозно” (1977) и представлява отговор на автора към разсъжденията на барон Патрик Девлин относно позволяването на влияние от страна на обществения морал върху законодателството. Макар да разглежда като пример проблема с криминализирането на хомосексуалността, изложението на Дуоркин почива на една универсална база, която е от значение за всеки, интересуващ се от проблема със свързаното с права законотворчество.
  - от: Stalik
  - изпратено от: delinkuent


 • Ерибон, Дидие
  Размисли по гей-въпроса
  изд. Факел, София, 2001, прев. Росица Ташева,
  книга,
  - дисциплини: Културология, Литературна критика, Философия, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: Фуко, еманципация
  - изпратено от: BWO


 • Ирегаре, Люс
  "Този пол, който не е един"
  изд. Сонм, София, 2002, прев. Татяна Батулева,
  глава от книга, Този пол, който не е един, ,

  - дисциплини: Психоанализа, Философия
  - ключови думи: психоаналитична критика, феминизъм
  - изпратено от: BWO


 • Ирегаре, Люс
  "Този пол, който не е един"
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Красимир Кавалджиев,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Психоанализа, Философия
  - ключови думи: психоаналитична критика, феминизъм
  - изпратено от: BWO


 • Калхун, Крейг
  “Политиката на идентичността и признанието”
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Константин Янакиев,
  глава от книга, Критическа социална теория, ,

  - дисциплини: Социални изследвания, Философия
  - ключови думи: политика, идентичност, признание
  - изпратено от: BWO


 • Кирова, Милена
  “Бедите на Бътлър”
  изд. Култура, София, 2003
  статия, Култура, 39/2003, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2294/book.htm >, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: Бътлър, феминизъм, философия, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Окенгем, Ги
  Хомосексуалното желание
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2001, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Психоанализа, Философия
  - ключови думи: гей движение, психоанализа, Делъоз, Гатари
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  “Хомомитологии, хетеросоциологии”
  изд. Дружество Гражданин, София, 2002
  статия, сп. Демократически преглед, 50/2002; LiterNet, < http://www.liternet.bg/publish2/spanajotov/gay/homomitologii.htm >, 20.02.2003,

  - дисциплини: Социология, Философия
  - ключови думи: социология, митове, стереотипи
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  “Нормативният проблем за хомосексуалния субект: gay & lesbian studies и queer theory"
  изд. ФХСИ, София, 2004
  статия, сп. Критика и Хуманизъм, 17/2004; LiterNet, № 2 (63), < http://liternet.bg/publish2/spanajotov/queer/normativniat.htm >, 15.02.2005,

  - дисциплини: Философия, Queer Theory
  - ключови думи: история, историцизъм, Фуко, Окенгем, Бътлър, гей освобождение
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  "R’edip"
  изд. Култура, София, 2004
  статия, в. Култура, 33/2004; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2335/antiedip.htm >, ,

  - дисциплини: Психоанализа, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: Делъоз, Гатари, шизофрения, психоанализа, шизоанализа
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  "Кой се страхува от технологиите?"
  изд. Култура, София, 2005
  статия, в. Култура, 2/2005, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2352/heterologia.htm >, ,

  - дисциплини: Феминизъм, Философия, Gender Studies
  - ключови думи: феминизъм, Делъоз, Бътлър, Фуко, репрезентации
  - изпратено от: BWO


 • Платон, ,
  “Пирът”
  изд. Наука и Изкуство, София, 1982, прев. Георги Михайлов,
  глава от книга, Диалози, т.2; Кибела, < http://clubcybele.tripod.com/thesymposium/p_toc.htm >, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: философия, ерос, педерастия
  - изпратено от: BWO


 • Платон, ,
  “Федър”
  изд. Наука и Изкуство, София, 1982, прев. Богдан Богданов,
  глава от книга, Диалози, т.2, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: философия, ерос, педерастия
  - изпратено от:


 • Седжуик, Ив Козофски
  Епистемология на прикритостта
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2006, прев. А. Колева, К. Герганова, А. Давидов,
  книга,
  - дисциплини: Изследвания на сексуалността, Литературни изследвания, Феминизъм, Философия, Queer Theory
  - ключови думи: литература, феминизъм, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на сексуалността, т.1: Волята за знание
  изд. ЕА, Плевен, 1993, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Етика, История, Сексология, Философия
  - ключови думи: история
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на сексуалността, т.2: Употребата на удоволствията
  изд. ЕА, Плевен, 1994, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Етика, История, Медицина, Философия
  - ключови думи: сексуалност
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на сексуалността, т.3: Грижата за себе си
  изд. ЕА, Плевен, 1994, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Етика, История, Философия
  - ключови думи: сексуалност
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на лудостта през Класическата епоха
  изд. ЕА, Плевен, 1997, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, История, Медицина, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: дискурс
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  “Животът на безчестните люде”
  изд. Наука и Изкуство, София, 1992, прев. Владимир Градев,
  глава от книга, Генеалогия на модерността (сборник), ,

  - дисциплини: История, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: сексуалност, репресия
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  “Сексуален избор, сексуален акт”
  изд. Наука и Изкуство, София, 1992, прев. Владимир Градев,
  глава от книга, Генеалогия на модерността (сборник), ,

  - дисциплини: Културология, Философия
  - ключови думи: дискурс, власт, сексуалност
  - изпратено от: BWO


 • Халпърин, Дейвид
  100 години хомосексуалност
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2000, прев. Капка Герганова,
  книга,
  - дисциплини: История, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: история, историография, Фуко, античност
  - изпратено от: BWO