куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Социология


 • Ангелова, Вяра и, Лякова, Марина
  "Сексуалното различие като проблем пред българските печатни медии (в-к Дневник, март 2001–май 2005 г.)"
  изд. Институт по социология БАН, София, 2005
  статия, Социологически проблеми, 3-4/2005, ,

  - дисциплини: Социология
  - ключови думи: Сексуалност, хомосексуалност, социология, медии
  - изпратено от: Мирослав Издимирски


 • Ангелова, Вяра и, Лякова, Марина
  "Хомосексуалността през погледа на българските студенти: опит за реконструкция"
  изд. ФХСИ, София, 2009
  статия, сп. Критика и Хуманизъм, 30/2009, ,

  - дисциплини: Социология, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: сексуално различие, нагласи, стереотипи, анкета, социални малцинства

  - анотация: The paper examines various ways in which homosexuality is perceived by Bulgarian students at Sofi a University. The analysis is based on in-depth interviews with students from different faculties and disciplines. The main task of the research is to evaluate to what extent and how undergraduates accept or respectively reject sexual difference. The text offers a comparison between attitudes of students and those of internet-forums’ users towards homosexuality. We searched for the social reasons behind the pronouncement of acceptance or rejection of differences. The conclusions are laid within the context of the debate on the construction of social minorities.
  - от:
  - изпратено от: delink


 • Ангелова, Вяра и, Лякова, Марина
  "Темата за хомосексуалността в българските интернет-медии"
  изд. Университетско издателство, София, 2007
  статия, Годишник на Софийския университет, ФЖМК 14/2007, ,

  - дисциплини: Социални изследвания, Социология, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: медии, интернет, нагласи
  - изпратено от: delink


 • Бурдийо, Пиер
  “Няколко въпроса за гей-лесбийското движение”
  изд. ЛИК, София, 2002, прев. Ирена Кръстева,
  глава от книга, Мъжкото господство; Stalik, < http://stalik.wordpress.com/statii/niakolko-vyprosa-za-gei-lesbiiskoto-dvijenie >, 17.11.2009,

  - дисциплини: Социология, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: социология, ЛГБТ движение, Бътлър
  - изпратено от: BWO


 • Грекова, Майя
  Малцинство: социално конструиране и преживяване
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2002
  книга,
  - дисциплини: Социални изследвания, Социология
  - ключови думи: малцинства
  - изпратено от: BWO


 • Даракчиев, Шабан
  "Асексуалните граждани- проблематизиране на понятието "сексуално гражданство""
  изд. Институт по социология БАН, София, 2010
  статия, сп. Социология, 2/2010; Личен блог Shaban Darakchu, http://sociologyandmore-spacenomore.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html, 20.12.2010,

  - дисциплини: Изследвания на сексуалността, Социология, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies
  - ключови думи: асексуалност, политика, легализация, ЛГБТ права
  - изпратено от: delink


 • Макинтош, Мери
  “Хомосексуалната роля”
  изд. Литернет, Варна, 2004, прев. Станимир Панайотов,
  статия, LiterNet, № 1 (62), < http://liternet.bg/publish12/m_makintosh/homoseksualnata.htm >; Кибела, < http://clubcybele.tripod.com/macintosh.htm >, 30.01.2005,

  - дисциплини: Социология, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: история, психиатрия, етнология
  - изпратено от: BWO


 • Методиева, Юлиана
  "'Щастливите' хора и техните врагове"
  изд. БХК, София, 2008
  статия, Обектив, бр. 157 (юли 2008), < http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=obektiv15710 >, ,

  - дисциплини: Политология, Социология, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: парад, гордост, дискриминация, хомофобия, медии
  - изпратено от: delinkuent


 • Панайотов, Станимир
  “Хомомитологии, хетеросоциологии”
  изд. Дружество Гражданин, София, 2002
  статия, сп. Демократически преглед, 50/2002; LiterNet, < http://www.liternet.bg/publish2/spanajotov/gay/homomitologii.htm >, 20.02.2003,

  - дисциплини: Социология, Философия
  - ключови думи: социология, митове, стереотипи
  - изпратено от: BWO


 • Попова, Гергана
  "Осцилациите на хомосексуалния между световете на оскърблението и политическата коректност в посттоталитарното българско общество"
  изд. Югозападен Университет, Благоевград, 2010
  статия, Nota Bene, 17/2010, ,

  - дисциплини: Културология, Социални изследвания, Социология, Gay and Lesbian Studies
  - ключови думи: репресия, политическа коректност, пост-тоталитаризъм
  - изпратено от: delink


 • Таон, Мари-Бланш
  "Семейството между равенството на половете и сексуалностите"
  изд. Институт по социология при БАН и Българс, София, 2008
  статия, Социологически проблеми, 1-2, 2008, ,

  - дисциплини: Социология
  - ключови думи: семейство, равенство
  - изпратено от: Stalik