куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции в рубрика Психиатрия


 • Алекзандър, Кр. (съст.)
  Хомосексуалност и психично здраве
  изд. Асоциация на българските психиатри, София, 2001
  сборник,
  - дисциплини: Етиология, Медицина, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: психиатрия, медицина
  - изпратено от: BWO


 • Гинев, Димитри
  “Към онтология на трансгресията"
  изд. ФХСИ, София, 2004
  статия, сп. Критика и Хуманизъм, 17/2004, ,

  - дисциплини: История, Медицина, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: наука, сексуалност, норма
  - изпратено от: BWO


 • Делъоз, Жил, и Гатари, Феликс
  Анти-Едип. Капитализъм и шизофрения
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2004, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Психоанализа, Психология, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: шизофрения
  - изпратено от: BWO


 • Дънкли, Едуард
  "Към куиър свят: случаят с моя гей брак"
  изд. Алтера, София, 2009, прев. Росица Борковски,
  статия, Алтера, 3-4/2009, ,

  - дисциплини: Право, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: ЛГБТ бракове, религия, фанатизъм, куиър
  - изпратено от: delinkuent


 • Кон, И. С.
  “Хомосексуалност, самоубийство и психично здраве”
  изд. Българска сексология, ?, 2003, прев. Николай Маринчев,
  статия, Българска сексология, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=2 >, ,

  - дисциплини: Психиатрия, Сексология
  - ключови думи: самоубийство, психично здраве
  - изпратено от: BWO


 • Кон, И. С.
  “Хомосексуалност и психично здраве”
  изд. Българска сексология, ?, 2004, прев. Николай Маринчев,
  статия, Българска сексология, < http://bg-sexologia.info/site/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=2 >, ,

  - дисциплини: Психиатрия, Сексология
  - ключови думи: психиатрия, психично здраве
  - изпратено от: BWO


 • Кораз, Жак
  Хомосексуалността
  изд. Одри, София, 2000, прев. Марио Йончев,
  книга,
  - дисциплини: Етиология, История, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: история, биология
  - изпратено от: BWO


 • Крафт-Ебинг, Рихард фон
  Сексуална психопатия
  изд. ЛИК, София, 2002
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, Психиатрия
  - ключови думи: медицина, психиатрия, стигма
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  "R’edip"
  изд. Култура, София, 2004
  статия, в. Култура, 33/2004; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2335/antiedip.htm >, ,

  - дисциплини: Психоанализа, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: Делъоз, Гатари, шизофрения, психоанализа, шизоанализа
  - изпратено от: BWO


 • Тодоров, Орлин
  “Допълнение към ‘Животът на безчестните люде’”
  изд. Отворено общество, София, 1996
  статия, сп. Летература, 16/1996, ,

  - дисциплини: Психиатрия, Социални изследвания
  - ключови думи: Фуко
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  История на лудостта през Класическата епоха
  изд. ЕА, Плевен, 1997, прев. Антоанета Колева,
  книга,
  - дисциплини: Биология, Етиология, История, Медицина, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: дискурс
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  Анормалните
  изд. ЛИК, София, 2000, прев. Евгения Грекова,
  книга,
  - дисциплини: Етика, Етиология, Психология, Психиатрия
  - ключови думи: лудост, дискурс
  - изпратено от: BWO


 • Фуко, Мишел
  “Животът на безчестните люде”
  изд. Наука и Изкуство, София, 1992, прев. Владимир Градев,
  глава от книга, Генеалогия на модерността (сборник), ,

  - дисциплини: История, Психиатрия, Философия
  - ключови думи: сексуалност, репресия
  - изпратено от: BWO