куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books


Референции с ключова дума "queer"


 • Арсич, Бранка
  “Обратните сърби”
  изд. Труд, София, 2004, прев. Светла Христова,
  глава от книга, Душан Биелич и Обрад Савич (съст.), Балканите като метафора. Между глобализацията и фрагментацията, ,

  - дисциплини: Философия, Queer Theory
  - ключови думи: queer, хомофобия, парад
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  Безпокойствата около родовия пол
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2003, прев. Диана Захариева,
  книга,
  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, парад, маскарад, подриване
  - изпратено от: BWO


 • Габракова, Деница
  “Докосване, усещане”
  изд. Култура, София, 2005
  статия, в. Култура, 38/2005; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2388/heterologii.htm >, ,

  - дисциплини: Queer Theory
  - ключови думи: Седжуик, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Кирова, Милена
  “Бедите на Бътлър”
  изд. Култура, София, 2003
  статия, Култура, 39/2003, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2294/book.htm >, ,

  - дисциплини: Философия
  - ключови думи: Бътлър, феминизъм, философия, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Панайотов, Станимир
  “Митът за модерния историк”
  изд. Култура, София, 2003
  статия, в. Култура, 16/2003; < http://www.online.bg/kultura/my_html/2271/heterologia.htm >, ,

  - дисциплини: История, Литературна критика, Queer Theory
  - ключови думи: история, историография, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Седжуик, Ив Козофски
  “Queer-перформативност: бледостта на Уорхол/срамежливостта на Уорхол”
  изд. Литературен вестник, София, 2003, прев. Станимир Панайотов,
  статия, в. Литературен вестник, 20/2003; LiterNet, № 1 (63), < http://liternet.bg/publish12/ik_sedzhuik/queer.htm >, 05.01.2005,

  - дисциплини: Изкуствознание, Queer Theory
  - ключови думи: queer theory, изкуство
  - изпратено от: BWO


 • Траяноски, Жарко
  “Сексуалният живот на македонците. Пенисът, изгубен в превода”
  изд. Култура, София, 2005, прев. Станимир Панайотов,
  статия, в. Култура, 5/2005, < http://www.online.bg/kultura/my_html/2355/macepenis.htm >, ,

  - дисциплини: Queer Theory
  - ключови думи: пародия, политика, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Седжуик, Ив Козофски
  Епистемология на прикритостта
  изд. Критика и Хуманизъм, София, 2006, прев. А. Колева, К. Герганова, А. Давидов,
  книга,
  - дисциплини: Изследвания на сексуалността, Литературни изследвания, Феминизъм, Философия, Queer Theory
  - ключови думи: литература, феминизъм, queer theory
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "'Жените' като субект на феминизма"
  изд. Университетско издателство СУ, София, 1997, прев. Димитър Камбуров,
  глава от книга, П. Дамянова, Д. Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.), Времето на жените (ант.), ,

  - дисциплини: Философия, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: queer, парад, феминизъм, Кръстева
  - изпратено от: BWO


 • Бътлър, Джудит
  "Предговор към книгата 'Безпокойствата около родовия пол'"
  изд. LiterNet, Варна, 2011, прев. Станимир Панайотов,
  глава от книга, LiterNet, № 5 (138), < http://liternet.bg/publish27/judith-butler/predgovor.htm >, 18.05.2011,

  - дисциплини: Културология, Психоанализа, Феминизъм, Философия, Gay and Lesbian Studies, Gender Studies, Queer Theory
  - ключови думи: феминизъм, психоанализа, философия, Бътлър, queer

  - анотация: Предговор към книгата "Безпокойствата около родовия пол" от второто оригинално издание от 1999 г., невключен в българското издание.
  - от: vargr
  - изпратено от: vargr