куиър, quеer, queer theory, queer files, lgbtiq, lgbt, лгбт, лгбтик, bibliografy, библиография, gay and lesbian studies, bibliographical standards, homo, хомо, homosexual, хомосексуалност, gay, гей, lesbian, bisexsual, бисексуалност, публикация, публикации, статии, статия, книги, books

Проектът

Мотивация


Зад целите и задачите на този проект лежат много прости принципни идеи. Част от тях се намират в описанието на проекта, друга - в самия проект. Вероятно една съвсем друга част се имплицира сама: но всички тези идеи (да не се бърка с нужди) са свързани с интензивното нарастване или изличаване възможностите за изследване или просто познаване (било то поради здрав или нездрав интерес) проблемите на ЛГБТИК в глобален план. Познаването на тези проблематики често се случва с лице заровено в книгата или в регистрите и картоните на някоя библиотека. За да се случи това ходене в, да кажем, библиотеката, човек трябва да знае съществува ли в крайна сметка литература на неговия език по проблема, който го вълнува.
Когато такава литература има, тя следва да бъде подкрепена, без да бъде осъждана или оценявана.

Основната идея, движеща този проект, е той да бъде регистрационен апарат, който да не осъжда и/или оценява литературата, занимаваща се с ЛГБТИК хората. Тя може да бъде про-, може да бъде и контра-, понякога дори неутрална (макар и рядко). Самият този проект обаче, колкото и неутралност да предпоставя регистрационния му характер, сам не е идеално неутрален: на практика това би го направило ненужен. Но от друга страна за един такъв проект е нужен може би именно известен неутралитет, какъвто механизмът на регистриране суховато предоставя. За него съществува контекст: както поради съществуването, така и поради несъществуването на специфична литература. Този контекст просто не е бил достатъчно разпознат, за да бъде организиран и регистриран. Този проект е и причина на, и следствие от целия досегашен контекст на не/ясно заявени литературни и социо-политически позиции по проблемите на различната сексуалност.

Q-Files изразява, утвърждава, и развива този контекст.

Дългосрочни цели на проекта

Дългосрочната цел на библиографския проект Q-files е да създаде библиографска система, в която на множество различни езици под формата на библиография да се събират референции за публикации само на даден език, свързани с жизнения опит, проблемите и изследванията на ЛГБТИК хората. Самият сайт/проект НЕ СЪДЪРЖА ПУБЛИКАЦИИТЕ, които са цитирани в библиографията. С публикуването й в интернет и предоставяне възможността да допринасяте към нея с референции за публикации, които сте открили и които не са включени в настоящия й вид, тя може да бъде многократно увеличена по обем и така да стане много по-полезна за повече хора, интересуващи се от ЛГБТИК проблематиката.

Да допринесе за повишаване информираността на колкото се може по-широк кръг от хора директно или косвено свързани (или несвързани въобще) с изследване проблематиката на ЛГБТИК хората и техните теми, интереси, проблеми.

Да се развие като сингуларно място за библиографско рефериране на ЛГБТИК литератури на различни езици и така да информира за и обогати съответните езикови и (не)академични култури с рефериране на съществуващи на дадения език тематични публикации.

Краткосрочни / средносрочни цели на проекта

Да се създаде независима, безплатна, доброволческа международна онлайн-система за библиографско рефериране на публикации, свързани с проблематиката на ЛГБТИК хората, в един уебсайт (уебсайт на Q-Files=проект Q-Files)

Като максимално улесни систематизирането на наличните на даден език ресурси според избран библиографски стандарт посредством систематизация на публикациите САМО НА ДАДЕН ЕЗИК (от, примерно, турски автори и/или преводни материали на съответния език);

По този начин да се докаже несъстоятелността на често използвания аргумент, че не съществуват достатъчно ресурси на ЛГБТИК теми и проблеми; противно на очакванията и общото предпоставяне, вече съществуват достатъчно ресурси, свързани с проблематиката, както и за изследването проблемите на ЛГБТИК хората - българската версия на Q-Files, макар и непълен билбиографски списък, вече доказва това;

Така да бъдат мотивирани изследователи, читатели, или просто случайно попаднали потребители да четат, изследват, подкрепят, разпространяват изследванията на и за ЛГБТИК хората и проблемите, като допринасят към и се включват в библиографската система, която този проект предоставя и която система всъщност представлява самия сайт / проект Q-Files.

Средства за постигане на целите

Проучване на съществуващите библиографски стандарти / избор и прецизиране на библиографски стандарт в две посоки: академично цитиране и потребителски-ориентирано цитиране.

Прилагане на избрания библиографски стандарт и програмирането му в библиографска система с оглед на максимална разбираемост, функционалност, и развитие на проекта.

Регистрация и създаване на уебсайта.

Изработване на дизайн.

Събиране на референции (първоначален библиографски списък) и публикуването му.

Билбиографски стандарт в Q-Files:

Библиографският стандарт в Q-Files е комбинация от (изследването на) следните библиографски стандарти:

За печатни издания:

Въведения стандарт от сп. Социологически проблеми - (http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=2502790e-b506-4a0f-a77f-a16e517225fc; http://www.sociology-bg.org/display.php?page=publication) на азбучно-хронологичен принцип, който в минимална степен се различава в някои отношения от приетите стандарти.

Стандарта на Националната библиографска агенция (БДС 17377-96 Библиографско цитиране - http://liternet.bg/publish9/atotomanova/citiraneto.htm, http://liternet.bg/publish9/eangelova/otgovori.htm) към Народна Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Този стандарт е съгласуван с и регулярно обновяван съгласно международните стандарти ISBN/ISSN.

За електронни издания:

Международния стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
(ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources -http://www.lib.bg/standarti.html).

Конвенцията на MLA (Modern Language Association of America - http://www.mla.org) за Рефериране на материали от интернет (електронни носители с отдалечен достъп).